Industriell verifiering och kommersialisering av pentosjäsning för etanolframställning
Forskningsprojekt , 2010 – 2012

Projektets primära målsättning är att utveckla de delar i processen som är svaga ur en kommersiell synpunkt, samt att stärka företagens IP-skydd inom området. De tekniska målsättningarna är: Märka våra jäststammarna så att de kan identifieras på ett säkert sätt. Betingelserna för odlingen (propageringen) av jästen måste specificeras för att kunden ska kunna utnyttja den fulla potentialen hos stammen. Jäsningsförfarandet i stor skala skall optimeras, dvs inmatningssekvensen för råvara, enzymer och jäst. Stammarna måste vara stabila och robusta i stor produktionsskala och anpassas till olika råvaror som förbehandlats på olika sätt Det är ytterligare ett mål att delar av den planerade utvecklingen sker i nära samarbete med potentiella kunder. Projektets effekt och resultat. Vi förväntar att projektet kommer att ha direkt betydelse för kommersialiseringpotentialen av bioethanolkonceptet för de medverkande företagen. Vi har i projektmålsättningen satt fokus på problemställningar som vi efter diskussioner med potentiella kunder har identifierat som avgörande för konceptets säljbarhet. I bredare termer betraktat kommer projektet medverka till att andra generationens bioethanolproduktion kommersialiseras, vilket kommer att bidra till att vi får bättre möjlighet att uppnå uppsatta klimatmål. Resultaten har också betydelse för utvecklingen av industriell bioteknologi i Sverige. Den teknologi vi utvecklar kommer att avspegla sig på andra potentiella industriella bioteknologiprocesser som avser att använda jordbruks eller skogsavfall som råvara.

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Avdelningschef vid Industriell Bioteknik

Nicklas Bonander

Doktor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Sekab

Örnsköldsvik, Sweden

Taurus energy

Lund, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2010-02812
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-26