Spårbarhet inom livsmedelsindustrin, en modell och fallstudie
Forskningsprojekt, 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Ringsberg (kontakt)

Logistik och transport

Kristina Liljestrand

Logistik och transport

Gunnar Stefansson

Logistik och transport

Finansiering

Göteborgs Fiskauktionsförening

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: 612-0929-13
Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-04-27