Energieffektiva transmissioner
Forskningsprojekt , 2011 – 2014

Denna ansökan är en del av det transmissionskluster som AB Volvo, Scania, Chalmers och KTH håller på att bygga upp. Ansökan avser en doktorand på vardera Chalmers och KTH. Projektet kommer att ha ett helhetsperspektiv på att minska energianvändningen på systemnivå för transmissioner genom att fokusera på minimering av de hastighetsberoende förlusterna parallellt med att man optimerar strömning och oljefördelning i transmissionen.

Deltagare

Lars Davidson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Valery Chernoray

Forskningsprofessor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Vicura

Trollhättan, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 35078-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29