Strukturella kompositbatterier för energieffektiva fordon
Forskningsprojekt, 2013 – 2017

Projektet syftar till att utveckla strukturella batterier. Dessa baseras på kolfiberförstärkta polymerer med förmåga att lagra elektrisk energi elektrokemiskt och samtidigt bära mekaniska laster. Genom att kombinera två egenskaper i en komponent kan vikten på ett framtida elfordon komma att kunna minskas.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Kondenserade materiens fysik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 37712-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15