Energieffektivisering i byggnader i ett dynamiskt systemperspektiv
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om vilka energieffektiviseringsåtgärder som är kostnads- och miljöeffektiva i ett brett dynamiskt systemperspektiv. Projektet kommer att utnyttja optimerande linjärprogrammeringsmodeller och fallstudier. Projektet kan med det breda samhälls- och systemperspektivet ta fram ny kunskap om hur suboptimeringar i energieffektivitetsstrategier kan undvikas.

Deltagare

Erik Ahlgren (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Aalborg Universitet

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Energimyndigheten

Projekt-id: P37584-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2015-03-11