Styrning av distribuerade kraftelektroniska objekt för stabiliseringsförbättringar
Forskningsprojekt, 2012 – 2014

Den kontinuerliga tillväxten av elkraftsystemet medför en ökad belastning på transmissionssystemet samt minskade stabilitetsmarginaler. Introduktionen av mindre distribuerade kraftproduktion i kraftsystemet och projektet ska bidra till att öka kunskapen om hur dessa enheter ska integreras för att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem med hög tillförlitlighet och leveranssäkerhet. Projektets syfte är att utveckla en kontrollstrategi för distribuerade kraftelektroniska komponenter för att öka stabiliteten i stora kraftsystem.

Deltagare

Massimo Bongiorno (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

Elforsk

Projekt-id: ElforskAB
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28