Improved performance of brake discs: Stage 2
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Projektet syftar till att öka fordonens nyttjandegrad genom att förlänga bromsskivornas livslängd och öka deras totalprestanda. Projektmål: * Utveckla beräkningsmetoder för livslängdsberäkningar av bromsskivor utsatta för termomekanisk utmattning. * Utveckla beräkningsmetoder som kan användas för optimering av bromsskivors geometri och vikt.

Deltagare

Roger Lundén (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-19