AUX - Användarupplevelse inom fordonsindustrin
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Projektet handlar om användarupplevelse (eng: User Experience, UX) i människa-maskin-interaktionen (eng: Human Machine Interaction, HMI) i fordon. UX innefattar en användares subjektiva respons på en produkt. HMI UX är en central möjlighet att profilera sig gentemot konkurrenterna inom fordonsindustrin.

Projektet fokuserar på metodutveckling för förbättrad HMI UX. Ambitionen är att bli världsledande inom området. 

Metoder och mätetal för UX inom utveckling och verifiering i fordon kommer att utvecklas. Resultat, delresultat och ny kunskap från projektet kommer kontinuerligt att kanaliseras till industrins fordonsutvecklingsprojekt.

Akademi och institut kommer att använda denna kunskap för vidare forskning inom området. Projektet leds av en projektledare från VCC och det består av fem st arbetspaket (work package, WP) där varje arbetspaket har en utsedd ansvarig från respektive part.

 

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Ingrid M Pettersson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

HiQ Göteborg AB

Göteborg, Sweden

InUse Experience AB

Göteborg, Sweden

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-03664
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/A...

Senast uppdaterat

2018-11-15