Styrning av distribuerade kraftelektroniska objekt för stabiliseringsförändringar
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Den kontinuerliga tillväxten av elkraftsystemet medför en ökad belastning på transmissionssystemet samt minskade stabilitetsmarginaler. Introduktionen av mindre distribuerade kraftproduktion i kraftsystemet och projektet ska bidra till att öka kunskapen om hur dessa enheter ska integreras för att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem med hög tillförlitlighet och leveranssäkerhet. Projektets syfte är att utveckla en kontrollstrategi för distribuerade kraftelektroniska komponenter för att öka stabiliteten i stora kraftsystem.

Deltagare

Massimo Bongiorno (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-04-09