Bättre metoder för beräkningar och modellering med Bayesianska nätverk, med fokus på forensiska tillämpningar
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

​Hur säker kan man vara på att en sko som passar till skoavtryck vid en brottsplats verkligen gjorde avtrycket? Hur kan man veta precis hur länge en död kropp har legat ute i naturen? Detta kallas forensiska frågor. Ofta kan man inte ge något exakt svar, man säger i stället något om sannolikheten för det ena eller det andra, genom att först beskriva hur sannolikheterna för olika möjliga mätningar skulle se ut under olika gissningar för det man vill ta reda på. Om man formulerar all kunskap man har om både möjliga mätningar och olika gissningar i en modell, kan man ofta göra detta som ett Bayesianskt nätverk. Sen kan man använda denna modell för att beräkna de sannolikheter man är intresserad av, givet de mätningar man faktisk gjort. Det är dock inte alltid det finns enkla metoder för att göra dessa beräkningar på ett exakt sätt. I vårt projekt vill vi förbättra de generella beräkningsmetoderna för en typ modell som vi kallar ILDI (Inference with Low Dimensional Integration) nätverk. Vi vill också arbeta med den praktiska formuleringen av Bayesianska nätverk i ett antal exempelprojekt tillsammans med Statens Kriminaltekniska Laboratorium och Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Deltagare

Petter Mostad (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Ivar Simonsson

Doktorand vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL)

Linköping, Sweden

Statens veterinärmedicinska anstalt

Uppsala, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2012-5994
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ba...

Skapat

2015-05-08