SENSATION - Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

SENSATION - Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering är ett projekt som fokuserat på att hitta en helhetslösning för den livsviktiga resursen vatten. Projektet har byggt ett starkt konsortium och utvecklat innovativa sensorlösningar kopplade till en kommunikationsplattform med avancerad datahantering och tjänster för onlinemonitorering av vattenkvalitet. Vidare har projekt etablera en testbädd där sensorlösningarna och nya tjänster kunnat testas i verklig miljö hos dricksvattenaktörer och vattenintensiv industri.

Deltagare

Thomas Pettersson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Acreo Swedish ICT AB

Goteborg, Sweden

Combitech

Linköping, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Swerea KIMAB

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-30