Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Syfte och mål Konsortiet samlar dricksvattenproducenter, industriella aktörer, producenter och teknisk kompetens för att ta ett helhetsgrepp på vattenkvalitet. Vår målsättning är att ta fram ett system som levererar en resurseffektiv och säker vattenhantering internationellt. Systemet består av innovativa sensorlösningar och tjänster för onlinemonitorering av vattenkvalitet. I detta B-projekt kommer systemet att testas under olika förutsättningar i en testbädd och metoder för datahantering och tjänster kopplade till systemet kommer att utvecklas. Förväntade effekter och resultat Sensorlösningar för onlinedetektion av mikroorganismer och olja kommer ha utvecklats, vilka är starkt efterfrågade av branschen globalt, samt sensorer för tidig varning vid kontaminering från avloppsvatten (kopplat till ökad hälsorisk) för dricksvattenproducenterna, samt för monitorering av tensider och metaller för stålindustrin. En kommunikationsplattform har byggts upp och verktyg för avancerad datahantering inom vattenkvalitet utvecklats tillsammans med tjänster för övervakning av vatten och riskbedömning inom industriell- och kommunal vattenhantering.

Deltagare

Thomas Pettersson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Acreo Swedish ICT AB

Goteborg, Sweden

Combitech

Linköping, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Swerea KIMAB

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06