Miljö- och kretsloppsanpassade tillverkningsprocesser för metalliska material (EnviroMan)
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Den övergripande visionen för projekt EnviroMan är hållbar komponenttillverkning, helt fri från restprodukter och negativ miljöpåverkan. Projektmål är: I) Strategi att hantera och rena processvätskor och ytor, särskilt i samband med maskinbearbetning och värmebehandling, II) Innovativt hantera stoft från gjuterier, och eliminera risk för arsenikurlakning samt III) Ta fram miljö- och energifakta i IT-struktur.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Material- och tillverkningsteknik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-02171
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/F...

Senast uppdaterat

2020-09-15