MoSi2 - matriskompositer för förbränningskomponenter utsatta för högtemperaturkorrosion
Forskningsprojekt , 2014 – 2018

Projektet syftar till att utveckla värmebeständiga MoSi2-matriskompositer som kan användas i gasturbiner, för att möjliggöra högre arbetstemperaturer. I projektet ska nya kompositer framställas och testas. En tydlig applikation av de testade kompositerna är för gasturbiner som drivs med syntesgaser från biomassaförgasning. Resultaten bidrar till ökade verkningsgrader och bättre möjligheter att utnyttja biobränslen i gasturbiner.

Deltagare

Uta Klement (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 39298-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-15