LWE och Wingquist i skön förening - konkurrenskraftig produktion över gränserna
Forskningsprojekt , 2011 – 2012

Syftet med projektet är att genom ett samarbete mellan Wingquist -laboratoriet, vid Chalmers, och Lean Wood Engineering (LWE), vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Linköpings och Lunds tekniska högskolor, identifiera metoder och verktyg för:

  • Kostnadseffektiv produktion inom det industriella byggandet
  • Framtida samarbete mellan Wingquist och LWE forskare och på sikt företag
  • Ökad kommersialisering och innovation inom byggandet.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Prefekt vid Produkt- och produktionsutveckling

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-08