Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial
Forskningsprojekt , 2011 – 2014

Projektets vision är på ett uthålligt sätt försörja samhället med ballast genom att ersätta den ändliga resursen naturgrus. Uttag av naturgrus hamnar ofta i konflikt med bevarandet av viktiga grundvatten tillgångar. Därför finns det ett delmål i de svenska miljömålen som säger att användandet av naturgrus ska minskas för att skydda framtida dricksvattentillgångar. Naturgrus används idag inom hela samhället, från betong till byggnader och broar, till anläggningsjordar och fallsand under gungor. I projektet undersöks möjligheterna att ersätta naturgrus med maskinellt framställd sand inom dess olika användningsområden. För att undersöka möjligheterna att öka kvalitén på maskinellt framställd sand bygger forskningsgruppen Rock Processing Systems en demonstrationsanläggning som kommer göra en turné genom Sverige.

Deltagare

Magnus Evertsson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Anton Hjalmarsson

Forskningsingenjör vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Erik Hulthén

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Rebecka Stomvall

Projektledare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Betongindustri AB in Sweden

Sweden

CBI Betonginstitut

Stockholm, Sweden

Cementa

Stockholm, Sweden

Hasselfors Garden AB

Örebro, Sweden

LKAB

Luleå, Sweden

Metso Minerals Oy

Helsinki, Finland

Minbas AB

Stockholm, Sweden

Minbas AB

Stockholm, Sweden

MinFo

Stockholm, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Nordkalk

Pargas, Finland

Omya AB

Malmö, Sweden

Roctim AB

Göteborg, Sweden

Sand & Grus AB Jehander

Stockholm, Sweden

SBMI, Sveriges bergmaterialindustri

Sweden

Skanska

Solna, Sweden

SMA Mineral

Sweden

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Uppsala, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Swerock

Hisings Backa, Sweden

Thomas Concrete Group

Göteborg, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Weber Saint-Gobain

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2011-02832
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

VINNOVA

Projekt-id: 2012-01196
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-07