Utvärdering o vidareutveckling av förstärkning av betongbro med ny förspänningsmetod utan permanenta förankringar av laminat
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Robert Kliger (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-19