Utvärdering o vidareutveckling av förstärkning av betongbro med ny förspänningsmetod utan permanenta förankringar av laminat
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Robert Kliger (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: ID 12919
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-19