Strategic Research Area No.1 Modelling
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Projektets syfte var att etablera ett tvärvetenskapligt kluster inom modellering för lättvikt. Målet för Strategiskt forskningsområde 1 Modellering (SFO1) är att bidra till LIGHTers övergripande mål om lättviktslösningar och tjänster men det finns också specifika mål för SFO1 angivna i ansökan. De är etableringen av klustret och formuleringen av en roadmap och de sammanfattas i ansökan till etapp II. Övriga mål förväntas nås under etapp II. Upplägget för arbetet har ett unikt perspektiv genom sitt fokus på att skapa ett långsiktigt, nationellt kompetensnätverk. Dessutom är den tvärvetenskapliga mixen en viktig del för att utveckla lättviktskompetens. Processen för hur excellensforskarna valdes har dokumenterats extra noga eftersom uppbyggnaden av SFO1 har förutsättningar att bli en modell för kommande satsningar. Det har varit viktigt och lyckat att ha många workshops med diskussioner och presentationer i uppbyggnadsfasen.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Material- och tillverkningsteknik

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-03316
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15