Nanostrukturerade konstruktioner för vattenrening
Forskningsprojekt, 2013 – 2016

Tillgången till rent dricksvatten är en förutsättning för att leva ett långt och hälsosamt liv. En stor del av jordens befolkning saknar dock denna resurs. Det faktum att hela 97% av allt jordens vatten är havsvatten har lett till intensiv forskning med syfte att finna system för avsaltning av havsvatten för produktion av rent dricksvatten. Syftet med det i ansökan föreslagna projektet är att utveckla en ny avsaltningsteknik som mycket effektivt kan avlägsna joner och föroreningar från havsvatten. Tekniken är baserad på hur proteiner i celler, s.k. aquaporiner, effektivt och selektivt kan kontrollera vattenflödet över cellens membran. Aquaporiner är endast funktionella då de befinner sig i en cellmembranliknande miljö. Att skapa ett syntetiskt membran för tekniska applikationer är en utmaning eftersom de ofta lider av dålig stabilitet. I ansökan beskrivs ett förslag på en ny design som baserar sig på lipida bilager kovalent bundna till mesoporös kiseldioxid. Aquaporiner kommer att inkorporeras i detta bilager och dessa kommer se till att endast vatten och ej joner passerar membranet. Det avsaltade vattnet kommer sedan att kunna tillvaratas. Inom ramen för projektet kommer grundläggande experiment att genomföras för att utveckla och optimera tekniken med det slutliga målet att ta fram en fungerande prototyp.

Deltagare

Martin Andersson (kontakt)

Teknisk ytkemi

Finansiering

Formas

Projekt-id: 245-2012-771
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-24