Minska högtemperaturkorrosion genom nya material och testprocedurer – Korrosionsexponeringar i den avfallseldade CFB-pannan P15 på Händelö
Forskningsprojekt , 2014 – 2018

Projektet syftar till att öka kunskapen kring korrosion i kraftvärmeanläggningar, genom att studera samspelet mellan rökgas, avlagringar och material. Projektet ska bidra till ökad förståelse kring hur förbränningsmiljöns korrosivitet varierar med rökgastemperaturen samt utveckla metodik för undersökningarna. Projektet bidrar till att möjliggöra ökad andel förnybar elproduktion i kraftvärmeverken genom ökad ångtemperatur och därigenom högre elverkningsgrad.

Deltagare

Jesper Liske (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi

Samarbetspartners

E.ON

Malmö, Sweden

Fortum Värme

Stockholm, Sweden

Foster Wheeler Energia

Espoo, Finland

Mälarenergi

Västerås, Sweden

MH Engineering

Karlskoga, Sweden

Sandvik

Stockholm, Sweden

Sandvik

Stockholm, Sweden

Söderenergi

Södertälje, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-30