Konvertering av livscykeldata till internationell standard
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Syfte och mål - uppfyllelse En Översättningsfunktion från SPINE till ILCD format finns nu tillgänglig på CPM LCA Database Varje LCI dataset tilldelas en länk till ILCD översättningen. Mappningsrapporten Mapping of CPM LCA database SPINE format to ILCD data format finns nu tillgänglig på CPMs hemsida - http://lifecyclecenter.se/publications/ Resultat och förväntade effekter - utfall Översättningen från SPINE innebär explicit att data är mer lättillgänglig då flera databaser och mjukvaror kan hantera ILCD formatet. Kontakt har tagits med ILCD LCA Data Network för att möjligöra vidare spridning via EC-JRC. Diskussioner förs även med utvecklaren av openLCA (open source och freeware) för tillgängligöra CPM LCA data som ett paket till OpenLCA. Under 2012 har projekt startats med uttalat syfte att leverera data till CPM LCA Database. Kompetensen om LCA data formatet har ökat då projektet har krävt en detaljstudie av ILCD formatet i sig och regelverket kring detta. Upplägg och genomförande - analys Upplägget av projektet har till stor del följt planen. Slutförande av implementeringen och slutjustering av mappningsrapporten har dröjt främst pga underskattande av ILCD formatets komplexitet. Resultaten är uppnådda och funktionaliteten testad.

Deltagare

Johan Tivander (kontakt)

Forskningsingenjör vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013 med 100 000,00 SEK

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/ko...

Senast uppdaterat

2015-10-02