Kvantitativ bestämning av den gasformiga kolemissionen från vulkaner
Forskningsprojekt, 2015 – 2016

Projektet avser att förbättra våra kunskaper om hur mycket kol som kommer ur vulkaner, som en del av den globala kolbalansen

Deltagare

Bo Galle (kontakt)

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Finansiering

Carnegie Institution of Washington

Projekt-id: 10470-1130
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-13