Kooperativa körning vid trafikkorsningar
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Det övergripande målet med projektet är att experimentellt validera samordnings algoritmer för autonoma fordon på trafikkorsningar. De samordnings algoritmer som behandlas i det här projektet är generella och kan utökas till en mängd olika coooperative drivande tillämpningar där autonoma fordon som, till exempel, rondeller, samgående körfält på motorvägar, automatiserade parkeringssystem. Vår forskning kan potentiellt påverka säkerheten och effektiviteten av intelligenta transportsystem.

Deltagare

Paolo Falcone (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-22