Off-peak citydistribution, Forskning etapp 1
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Forskningsprojektet studerar ´Off-peak citylogistik´, och med syftena att: 1) skapa ny kunskap genom att studera effekter och resultat av pågående försök samt testa nya lösningar, 2) kartlägga off-peak i Sverige/EU, 3) skapa förslag regelverk och sprida kunskap. Målet med projektet är att : 1) undersöka vilka affekter man kan uppnå med Off-peak citylogistik, 2) att testa nya lösningar, 3) att ta fram ett förslag på regelverk som kan användas för en bredare etablering av Off-peak gods leveranser, och 4) att sprida kunskap om nyttan och möjligheterna med Off-peak.

Deltagare

Sönke Behrends (kontakt)

Forskare vid Logistik och transport

Samarbetspartners

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Stockholms stad

Stockholm, Sweden

Svebol Logistics

Johanneshov, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-05598
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-28