The molecular Fe and Zn speciation in cereal based diets: Unravelling the Chemistry controlling human bioavailability of essential trace elements
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ann-Sofie Sandberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Köpenhamns universitet

Köbenhavn, Denmark

Finansiering

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmark

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-18