Matavfall till energi – att underlätta insamling av matavfall i flerbostadshus
Forskningsprojekt, 2015 – 2017

Detta projekt har som syfte att närmare förstå vad som hindrar sortering av matavfall i flerbostadshus. I projektet har en jämförelse gjort av olika befintliga infrastrukturlösningar för matavfallssortering. Projektet har testat att genomföra några mindre ändringar i sorteringssystemen, och för- och nackdelar av varje infrastruktur har identifierats. I nästa steg har förbättringsförslag tagit fram tillsammans med involverade aktörer.

Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, Poseidon AB, Renova, Smedlund AB and Kretslopp och Vatten.

Projektledare: Isabel Ordoñez & Gisela Webber

Deltagare

Isabel Ordonez Pizarro (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Oskar Rexfelt

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Poseidon

Angered, Sweden

Renova

Göteborg, Sweden

Smedlund Miljösystem

Västra Frölunda, Sweden

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: 15-517
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/ma...

Senast uppdaterat

2020-12-10