Kartläggning av nuläge och möjligheter för bioprocesser integrerade i bioraffinaderikoncept
Forskningsprojekt , 2015

En förutsättning för konkurrenskraftig produktion från bioråvara är energieffektiva processlösningar och ett effektivt utnyttjande av råvarans alla delar i integrerade anläggningar med samproduktion av produkter och energi i olika former. Projektet syftar till att kartlägga forskningsbehov och analysera potential och intresse för bioprocesser integrerade i energieffektiva bioraffinaderier samt skapa förutsättningar för en närmare och långsiktig samverkan mellan en bred krets intressenter från företag, universitet och institut.

Deltagare

Carl Johan Franzén (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

BioInnovation

Stockholm, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06