En jämförande analys av vattenflöden i lignocellulosabaserade etanolprocesser
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Syftet med projektet är en jämförande analys av vattenbalansen för etanolprocesser, dels vid hög recirkulering, och dels vid koncept med hög torrhalt i processen. Resultaten från studien ska visa på möjligheter att minimera vattenförbrukning, identifiera flaskhalsar i systemet, samt belysa energimässiga och ekonomiska aspekter relaterade till vattenflöden i lignocellulosabaserade etanolprocesser.

Deltagare

Carl Johan Franzén (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06