Analys av energiförsörjning för elektrifierade bussystem
Forskningsprojekt , 2015

Syfte: Att ta fram en metodik för robust och ekonomiskt fördelaktig utformning av energiförsörjningssystem för elektrifierad busstrafik med komplex hållplatsdynamik. Delmål med metodiken: - utforma och dimensionera energiförsörjningssystem för elektrifierad busstrafik för olika transportbehov - tydliggöra vilka trafikrelaterade krav som till stor del bestämmer utformning och dimensionering - beräkna kostnader för olika energiförsörjningssystem - uppskatta belastning på elnätet beroende på teknikval - tydliggöra konsekvenser av tex topografi, klimat etc.

Deltagare

Jonas Sjöberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Samarbetspartners

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Västtrafik

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-15