Representations of algebras and related topics
Forskningsprojekt , 2011 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lyudmyla Turowska (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Samarbetspartners

Institute of Mathematics, NAS Ukraine

Kiev, Ukraine

Finansiering

SI

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

SI

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2013

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-18