Avancerad bedömning av svetsade broar avs utmattning och sprödbrott - inspektion och återstående livslängd
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Projektet är en fortsättning på tidigare forskning inom området och syftar till att ge en lämplig metod när det föreligger risk för sprödbrott eller utmattningssprickor genom att tillhandahålla en förbättrad strukturell värderingsmetod för svtesade stålbroar. Förslag på relevanta materialtester och icke förstörande provning kommer att tas fram som bygger på komplexitetsnivån på utvärderingen. Indata, både gällande last och bärförmåga, för avancerade brottmekaniska analyser av svetsade detaljer kommer att tas fram. Metodiken kommer att tillämpas och utvärderas på ett verkligt fall Götaälvs bron. Betydelsen av denna bro som en viktig del av transportnätet i Göteborg, och den oron för brons tillstånd ger ett utmärkt tillfälle att undersöka, ändra och optimera den metod som ska tas fram i det här projektet

Deltagare

Robert Kliger (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: ID6011/TRV2015/83000
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-19