LCA modul till Simuleringsplattform
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

En simuleringsplattform för bergmaterialproduktion finns på Chalmers. Till denna byggs nu ett tillägg med möjlighet att fördela miljöpåverkan på olika produkter. Syftet är att förstå vad inom bergmaterialproduktion som orsakar miljöpåverkan och fördela denna miljöpåverkan på respektive produkt som tillverkas. Målet är att minska bergmaterialproduktionens miljöpåverkan genom att mäta, visa och diskutera LCA (Life-Cycle-Assessment) för bergmaterialproduktion.

Deltagare

Erik Hulthén (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Gauti Asbjörnsson

Forskarassistent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Anton Hjalmarsson

Forskningsingenjör vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-28