Support and stimulation of dynamic and organic growth of pan European ICT for Manufacturing SME Innovation Ecosystems
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Information endast på projektets engelska sidor.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Consultores de Automatización y Robotica S.A.

Las Palmas, Spain

HOLONIX

Milano, Italy

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-02