Mikrovågskomponenter, NRFP 3
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Herbert Zirath (kontakt)

Enhetschef vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Oliver Silva Barrera

Projektassistent vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: JA1540779Tj
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-26