Karaktärisering och modellering av katalytiska bäddmaterial för biomassaförgasning
Forskningsprojekt , 2016 – 2020

Projektet syftar till att öka förståelsen för hur katalytiska bäddmaterial i förgasningsanläggningar för träbränslen fungerar och skapa modeller för hur de olika ingående komponenterna i bäddmaterialen medverkar till att bryta ner tjärämnen i produktgasen. En ökad förståelse kan leda till en ökad katalytisk effektivitet av bäddmaterialen och därmed lägre kostnader för förgasningsprocessen.

Deltagare

Pavleta Knutsson (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-24