Kritiska redoxprocesser för effektiv försockring av lignocellulosa
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Projektet avser att öka förståelsen för de redoxprocesser som sker under nedbrytningen av lignocellulosa med avseende på de nyligen upptäckta enzymernas (LPMO) roll. Dessa enzymer har öppnat nya möjligheter för att effektivisera nedbrytningen av lignocellulosa för etanolproduktion.

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Ausra Peciulyte

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Katja Salomon Johansen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Novozymes A/S

Bagsvärd, Denmark

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2015-006991
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-26