Förstudie 1412 Metodutveckling för beräkning av laster och rörelser hos flytande konstruktioner
Forskningsprojekt, 2014 – 2015

En fullt ickelinjär potentialströmningsmetod för att beräkna våglaster, rörelser och motstånd i vågor för fartyg har tidigare utvecklats vid Institutionen för Sjöfart och Marin teknik under 2008-2013. Metoden är idag vid forskningsfronten och är unik då den kombinerar en noggrann beskrivning av vågor och rörelser med måttliga beräkningstider. Metoden ovan har stor potential för att bli noggrann och praktiskt användbar även för offshoretillämpningar och för andra flytande konstruktioner som vågkraftverk.

Men metoden behöver vidareutvecklas när det gäller geometrihantering, vind, strömmar, förankringskrafter, viskösa krafter och krafter pga energiutvinning. Utgående från industrins krav/behov identifieras tillämpningsområden där den föreslagna metoden har störst potential för att ge förbättringar när man jämför med dagens enklare beräkningsmetoder. 

Deltagare

Carl-Erik Janson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: Förstudie1412Metodutveckling
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06