Synthetic biochemical pathways for efficient conversion of xylose into renewable biofuels and chemicals

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yun Chen (kontakt)

Forskare vid Chalmers tekniska högskola, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017 med 199 800,00 SEK

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-06