DenCity
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. DenCity står för radikalt nytänkande och innovativa processer för hållbar förtätning.

Deltagare

Sönke Behrends (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

Lindholmen Science park, Closer

Göteborg, Sweden

PostNord

Solna, Sweden

Schenker

Göteborg, Sweden

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Sustainable Innovation

Stockholm, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-04