Starkt typade bibliotek för program och bevis
Forskningsprojekt, 2012 – 2015

En viktig gren av forskningen inom datavetenskap handlar om att utveckla system (programspråk, verktyg, programbibliotek, teorier) som gör det enkelt att konstruera korrekt och återanvändbar programvara. Detta projekt siktar på att utnyttja funktionella programspråk med starka typsystem till att skapa bibliotek av komponenter som kan uttrycka både specifikationer och implementationer som uppfyller dessa. Vi använder datorstödd interaktiv programutveckling där automatiska verktyg ger snabb återkoppling på vilka delar som inte uppfyller specifikationen. Den teoretiska möjligheten att uttrycka program och bevis i samma programspråk är känd sedan många år, men det är bara nyligen som teknikutvecklingen har medgett att utveckla större programbibliotek på detta sätt. Därför finns många spännande grundläggande frågor kvar att utforska och vi arbetar i tre nivåer för att utveckla komponentbiblioteken. Första nivån är att implementera en lösning på ett visst problem (sökning, optimering, etc.), nästa nivå är att göra designmönster till programbibliotek och sista nivå kan innebära förändringar av det underliggande språket.

Deltagare

Patrik Jansson (kontakt)

Programvaruteknik

Jean-Philippe Bernardy

Programvaruteknik

Cezar Ionescu

Programvaruteknik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2011-6164
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2016-05-12