Besparingspotential för likströmsdistribution – En förstudie
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Projektets övergripande syfte är att bidra till att minska energiförluster i slutdistributionen av elenergi till byggnader samt vid konvertering av elenergin till användbar form för elapparater i byggnader. Projektet syftar till att undersöka besparingspotentialen genom att använda teknik för att konvertera växelström till likström fram till energianvändningen i byggnader. Studien genomförs på ett typfall, men resultaten kan därefter flyttas vidare till andra byggnadskonfigurationer.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 41848-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-09-01