Utveckling av välsmakande sportnutritionsprodukt baserad på lyserade Svenska blåmusslor
Forskningsprojekt , 2016

Syfte och mål:
Syftet är att utveckla världens första sportnutritionsprodukt baserat på Svenska lyserade blåmusslor, med målet att skapa grunden till en produktplattform för att möta marknadens efterfrågan på hållbart, klimatsmart och närproducerat kosttillskott.

Förväntade effekter och resultat:
En karaktärisering av lyserade blåmusslors smak- och luktämnen skall ligga till grund för utveckling av en välsmakande sportnutritionsprodukt. Resultatet av projektet förväntas vara en ätbar prototyp till kommande kommersiellt gångbar produkt.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Eicorn AB

Göteborg, Sweden

Musselfeed AB

Ellös, Sweden

Superfruit Scandinavia AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-02436
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-10-27