Att möjliggöra en övergång till bioekonomi: dynamik i innovationssystem och policy
Forskningsprojekt , 2016

Projektet syftar till att utveckla vetenskapligt förankrad kunskap för att kunna analysera de socio-tekniska faktorer som främjar och hindrar utveckling och spridning av integrerade bioraffinaderier i Sverige. Denna typ av kunskap kan bidra i samhällets omställning från en ekonomi baserad på fossila råvaror till en ekonomi baserad på förnybara råvaror.

Deltagare

Hans Hellsmark (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06