C-band Convoy Satellite Campaign
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Technical assistance in the implementation of a C-band Convoy mission demonstration campaign. 

Deltagare

Lars Ulander (kontakt)

Programansvarig vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Radarfjärranalys

Samarbetspartners

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Ås, Norway

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Europeiska rymdorganisationen (ESA)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

European Space Research and Technology Centre (ESA ESTEC)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-23