Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Stabil tillgång till rent vatten, avlopp och värme är en nödvändighet för den hållbara staden. Idag finns nästan inga möjligheter att statusbedöma och undersöka VA- och fjärrvärmerör utan att gräva upp dem med stora kostnader och störningar som följd. I samarbete mellan forskare och näringsliv (VA-och fjärrvärmebolag) utvecklar vi fem nya metoder att gräv- och avbrottsfritt bedöma status på nedgrävda ledningar. Med hjälp av intern och extern data är målet att etablera en statusbedömningstjänst som på ett enkelt och tydligt sätt visar för ledningsägaren vilka rör som bör bytas.

Ledningsägarna sparar pengar genom förebyggande underhåll i stället för avhjälpande vid läckor och haverier. Besparing av energi och resurser till följd av färre läckor av vatten och värme och bättre optimerade system. Tillväxt hos svenska innovativa SME som står bakom de nya tekniska lösningarna, nya varor och tjänster. Nya varor och tjänster som utvecklats av svenska företag blir reguljära produkter i branschen globalt Färre driftavbrott, störningar och följdproblem vid underhåll ger uthålliga tekniska försörjningssystem

Deltagare

Thomas Pettersson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

4IT

Lund, Sweden

Ängelholms kommun

Ängelholm, Sweden

Arne Jensen

Sollentuna, Sweden

E.ON Värme Sverige

Malmö, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Guideline Geo

Stockholm, Sweden

Kraftringen

Lund, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp (NSVA)

Helsingborg, Sweden

Öresundskraft

Helsingborg, Sweden

Sigma IT Consulting

Göteborg, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Stockholm Vatten

Stockholm, Sweden

Sweden Water Research

Lund, Sweden

Swerea KIMAB

Stockholm, Sweden

VA Syd

Malmö, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-04