Framtidens materialdesign
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Projektet utgör en ny typ av strategiskt samarbete som syftar till kontinuerlig industrialisering av utvalda resultat från långsiktig grundforskning. Vetenskapliga insatser hos fem svenska forskargrupper sammanförs i en riktad insats mot integrerad modellering av utskiljningar hos metalliska material och kopplas till frågeställningar hos sju företag.


Projektet adresserar grundkoncepten bakom agendasteg 3. Öka materialutvecklingstakten. Det siktar på en långsiktig utveckling av modellering som kommer att bilda grund för materialutveckling i många år framöver. Det kommer att utmynna i nya modeller och modelleringsverktyg för att behandla utskiljning i metalliska material genom att integrera ab initio beräkningar, calphad och grundläggande modellering av kärnbildning

Deltagare

Mattias Thuvander (kontakt)

Docent vid Materialens mikrostruktur

Mats Halvarsson

Professor vid Materialens mikrostruktur

Samarbetspartners

Jernkontoret

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Thermo-Calc Software AB

Solna, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-06474
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15