MareDura - Hållbart protein från marina råvaror
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Syfte och mål
MareDura är ett nytt koncept där aktiv jäst används för att konvertera kolhydrater och näringsämnen av hållbart marint ursprung till en högvärdig proteinrik biomassa. Syftet är att möta de stora utmaningar som samhället står inför, vad gäller att identifiera nya och hållbara proteinkällor för t ex foderproduktion. Projektets övergripande mål är att utveckla en kundanpassad produkt, en verifierad och skalbar affärsmodell, samt avtal om fortsatt kommersialiseringsprocess med minst en kund.


Förväntade effekter och resultat
Projektet förväntas resultera i kartlagda kundbehov vad gäller produkt och affärsmodell. Vi tror att vi vid projektets slut har en modellprodukt som åtminstone preliminärt testats som foder för ett djurslag, en fungerande affärsmodell och intial finansiering för fortsatt kommersialisering. Effektmålen är att det utifrån resultaten från projektet skall gå att starta en kommersialiseringsprocess och att de potentiella kunder som involverats inom projektet, skall återvända som fullvärdiga kunder.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-02153
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-15