Sustainable Agriculturan Productivity, Processing and Value Chain for Enhancing Food Security in Tanzania
Forskningsprojekt, 2016 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Marie Alminger (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

SIDA

Projekt-id: 2015/30:3
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-05