Utveckla nationell plattform för långsiktigt samarbete med skogsindustri
Forskningsprojekt , 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Aleksandar Matic (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens fysik

Finansiering

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-12