Fiberkompositer med duktila egenskaper
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Detta projekt avser att karaktärisera principiella skademekanismer hos tredimensionellt armerade kompositmaterial och att utveckla tillförlitliga materialmodeller, båda viktiga möjliggörare för en snabbare utveckling av fordon med lägre vikt och minskade klimatutsläpp.

Deltagare

Martin Fagerström (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Magnus Ekh

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Carolyn Oddy

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Samarbetspartners

Biteam AB

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-21